Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Ny väsenvandring tema vatten!

Ecocom producerar ny väsenvandring på temat vatten inom Kalmar kommuns satsning på Östersjö- och vattenfrågor.

Därför fortsätter lupinerna invadera

Invasiva arter i infrastrukturAvsaknaden av en nationell svartlista bidrar till problemen med invasiva arter. Det visar en ny rapport där Ecocom deltar.

Vårröjning i de hotade arternas tjänst

Här röjer Ecocom en beteshage för att gynna sen fältgentiana och finnögontröst. Ett säkert vårtecken!

Daniel Segerlind Magnus Stenmark Lejdens gård Finnögontröst sen fältgentiana

Boka sommarens väsenvandringar!

Nu har vi börjat planera för de dramatiserade vandringarna.

  >>Nyhetsarkiv