Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Nyheter

Kreotoper ett föredöme

Ecocoms arbete med kreotoper – nyskapade livsmiljöer – beskrivs som ett gott exempel i ledare. (2014-10-04)

Nya lekplaster för öring

16 ton natursten och grus har placerats på strategiska platser i Halltorpsån. (2014-09-15)

Sveriges mest avancerade fladdermuskontroll är sjösatt. Ecocom har installerat utrustning som ska registrera fladermusförekomst under tre årstider på Eons havsbaserade vindkraftspark Kårehamn [2014-05-12].

 >>Nyhetsarkiv