Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Nyheter

Lyckad örninventering avslutad för i år

Fint väder gav många bra observationer av havsörn och kungsörn. 2014-04-09.

Bildspel från örninventering. Foto: Mikael Hake, Marcus Arnesson, Alexander Eriksson

Dags planera för inventering av skogshöns

Speltiden för tjäder och orre närmar sig - boka inventeringen nu. 2014-03-19.

Vackert väder ger fart på örnen

>>Nyhetsarkiv