Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Ecocom söker personal

Vi söker ambitiösa och engagerade medarbetare för flera tjänster: Redovisningsekonom, Naturkonsult, Landskapsspecialist. Ansök nu!

Fladdermöss i fokus

Ecocom genomför närmaste åren ännu fler naturvårdsuppdrag gällande fladdermöss på uppdrag från flera av landets Länsstyrelser.

Ny väsenvandring tema vatten!

Ecocom producerar ny väsenvandring på temat vatten inom Kalmar kommuns satsning på Östersjö- och vattenfrågor.

 

 

<< Fransfladdermus, Myotis nattereri. Foto: Johnny de Jong.