Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Ecocom söker naturvärdesinventerare
/MKB-konsult

Ansök senast 20 april 2015.

Ecocom förvärvar Faunistica AB

Ecocom AB har förvärvat naturkonsultföretaget Faunistica AB. Nu pågår processen med att slutföra fusionen i praktiken.

Kreotoper ett föredöme

Ecocoms arbete med kreotoper – nyskapade livsmiljöer – beskrivs som ett gott exempel i ledare. (2014-10-04)

 

 >>Nyhetsarkiv