Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Ecocom söker personal

Vi söker medarbetare för flera tjänster. Ansök nu!

Restaurering av Husebymaden

Ecocom har fått förtroendet att restaurera naturreservatet Husebymaden med särskild inriktning på att minska näringsläckage och förstärka fågellivet.

Flytt av växter

Här övervakar vi en insats för den sällsynta knölvialen. Växten grävs upp av Trafikverket som arbetar längs vägdragningen, och läggs sedan tillbaka.Flytt av knölvial

 

 

<< Fransfladdermus, Myotis nattereri. Foto: Johnny de Jong.