Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Nyheter

Nya lekplaster för öring

16 ton natursten och grus har placerats på strategiska platser i Halltorpsån. (2014-09-15)

Med skogen full av mystik

De dramatiserade väsenvandringarna drog storpublik i sommar. (2014-09-03)

Sveriges mest avancerade fladdermuskontroll är sjösatt. Ecocom har installerat utrustning som ska registrera fladermusförekomst under tre årstider på Eons havsbaserade vindkraftspark Kårehamn [2014-05-12].

 >>Nyhetsarkiv