Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Fågelsäkra vindkraftverk

Ecocom och Vindform har installerat Sveriges första testanläggning av systemet DTBird. 2015 05 12

Installation av DTBird - fågelsäkra vindkraftverk

Jakten på lindens baggar

För första gången inventeras skogslindsområden i Kalmar län. 2015-04-15
 

 

 >>Nyhetsarkiv