Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Fågelskyddet DTBird utvärderat i pilotstudie

Slutsatserna från det första svenska testet med fågelskyddssystem för vindkraftverk i Sverige är nu klara. Testet bekräftar att fåglar väjer i stark utsträckning och det saknas tecken på någon undanträngningseffekt av fgel i närområdet. I studien finns också analyser av ljudutbredning, stopptider och vilka fågelarter som registrerats nära vindkraftverket. Läs mer här...  

10 år av fladdermusobsar nu i Artportalen

Vi har fyllt på Artportalen i en samlad insats, med alla fynd av fladdermus som Ecocom har gjort för åren 2007-2016.

Följ oss på Facebook!

Missa inte våra senaste uppdateringar: www.facebook.com/EcocomAB

 

<< Fransfladdermus, Myotis nattereri. Foto: Johnny de Jong.