Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Ny teknikdemonstration: Fågelsäkra vindkraftverk

10 september håller Ecocom och Vindform ytterligare ett öppet seminarium med teknikdemonstration av systemet DTBird. Läs mer här.

Halltorpsån preparerad för öring

Med 14 ton grus har Halltorpsån fått bättre lekmiljöer för öring. Läs mer här.

Halltorpsån biotopvård Grus och sten skottas ut i ån för att förbättra öringens lekplatser.

Tågstationen - arternas lustgård

Naturmorgon i P1 intervjuar Ecocoms Magnus Stenmark om projektet där tågstationernas unika växt- och djurliv kartläggs. Lyssna på inslaget. 2015 07 18.

 

 

 >>Nyhetsarkiv