Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Välkommen Cecilia!

Cecilia Arnér, ekonomi/HRCecilia Z. Arnér är vår nya ekonomi- & HR-ansvariga på huvudkontoret i Kalmar! Hon kommer att sköta det löpande arbetet med fakturering, ekonomi och personalfrågor, men också utveckla våra system för detta.

Välkommen Petter!

Petter Hedberg, naturkonsult

Petter Hedberg är disputerad biolog och vårt senaste stjärnskott på kontoret i Gävle! Petter har lång erfarenhet av inventeringar, miljötillståndsprocesser och ekologisk restaurering, inte minst inom våtmarker och täkter. På Ecocom kommer Petter att jobba med projektledning inom sina specialistområden.

 

Flytt av växter

Här övervakar vi en insats för den sällsynta knölvialen. Växten grävs upp av Trafikverket som arbetar längs vägdragningen, och läggs sedan tillbaka.Flytt av knölvial

 

 

<< Fransfladdermus, Myotis nattereri. Foto: Johnny de Jong.