Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Ecocom söker naturvärdesinventerare
/MKB-konsult

Ansök senast 20 april 2015.

Kustvattenresa april 2015
Landsbygdsprogrammet - Gädda och fosfor i fokus på resa.

Jakten på lindens baggar

För första gången inventeras skogslindsområden i Kalmar län. 2015-04-15

Ecocom förvärvar Faunistica AB

Ecocom AB har förvärvat naturkonsultföretaget Faunistica AB. Nu pågår processen med att slutföra fusionen i praktiken.

 

 

 >>Nyhetsarkiv